• SPECIAL- JEAN MOULIN, LYON III – ELIE SARTCHAMI – Overview of tridimensional trademarks protection in France and EU

  • SPECIAL: Queen Mary University of London – ANNA MARIA DELIGKARI – CASE NOTE ON C-274/12 P TELEFÓNICA SA V EUROPEAN COMMISSION ECLI:EU:C:2013:852.

  • SPECIAL: UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI – RUS CĂLIN IOAN – Noi Perspective în lumina CEDO

  • SPECIAL: Queen Mary University – RENEE TONGE -CASE AKLAGAREN: ARTICLE 34 AND PRODUCT RULES REVISITED

  • SPECIAL: LEIDEN UNIVERSITY – LIDIA GALUS – The right to family life for asylum seekers

  • SPECIAL: SILVIAN-EMANUEL MAN – Istoricul infracțiunilor contra securității naționale și al infracțiunilor specifice de război în Legislația Românească

  • SPECIAL: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – IACOB NICULINA-NATALIA – Procesele complexe ale vinovăției în Dreptul penal

  • SPECIAL: UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA, SIBIU – TINCU SIMINA-LAVINIA – Garanția de evicțiune în dreptul civil român

  • SPECIAL: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA – COLDEA VICTOR CRISTIAN – Aspecte teoretico-practice privind infracțiunea continuă – formă a unității naturale de infracțiune

  • SPECIAL: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI – BULIGAI-VRÂNCEANU ALEXANDRU – Precaritatea într-o analiză detaliată a reglementării Codurilor civile de la 1864 și 2009